بهره وری انرژی در صنعت ایران
اختصاص وام کم‌بهره به پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی صنعتی|بهره وری انرژی در صنعت ایران
اختصاص وام کم‌بهره به پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی صنعتی

اختصاص وام کم‌بهره به پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی صنعتی


یونیدو، با همکاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور (نماینده و همکار ملی پروژه) و با حمایت مالی جف به منظور اجرای یکی از بخش‌های اصلی پروژه «بهره‌وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور»، ایجاد یک سازوکار مالی مناسب در قالب صندوق گردشی را دردستور کار خود قرار داده بود و این روزها مراحل نهایی عقد قرارداد با بانک و آغاز آن طی می‌شود.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و یک بانک ایرانی، به منظور ایجاد یک صندوق گردشی (Revolving Fund) برای حمایت مالی از پروژه‌های بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی در صنایع ایران، به زودی،‌ قراردادی را منعقد می‌کنند. 

یونیدو، با همکاری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور (نماینده و همکار ملی پروژه) و با حمایت مالی جف به منظور اجرای  یکی از بخش‌های اصلی پروژه «بهره‌وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور»،  ایجاد یک سازوکار مالی مناسب در قالب صندوق گردشی را دردستور کار خود قرار داده بود و این روزها مراحل نهایی عقد قرارداد با بانک و آغاز آن طی می‌شود.

نسیم شکاری، هماهنگ‌کننده ملی پروژه در یونیدو می‌گوید: «در این طرح با اعطای وام‌های کم‌بهره به پروژه‌های بهینه‌سازی و صرفه‌جویی انرژی، صنایع به اجرای این پروژه‌ها تشویق می شوند.     

شکاری اضافه کرد: در این سازوکار، سرمایه در اختیار پروژه‌های بهره‌وری انرژی با دوره بازگشت سرمایه منطقی که حدود 3 سال است قرار می‌گیرد و پس از بازگشت سرمایه، میزان بازپرداخت شده در پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری شده و به این صورت پایداری و تداوم صندوق حفظ میشود. 

حوری‌جعفری، مسئول برگزاری این پروژه در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت گفت: «بر اساس قرارداد تنظیم شده یک سوم تا نصف سرمایه اولیه صندوق از پروژه مذکور توسط یونیدو و مابقی آن توسط بانک، سرمایه‌گذاری می‌شود.»

به گفته حوری‌جعفری، بانک مسئولیت مدیریت مالی صندوق را در همه مراحل آن از انتخاب پروژه‌ها، قرارداد با متقضیان و بازپرداخت تسهیلات بر عهده خواهد داشت. از سویی به گفته شکاری، معیارهای فنی گزینش پروژه ها توسط کمیته فنی متشکل از نمایندگان سازمان یونیدو و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تعیین شده و بر اساس آن، طرح های دریافتی بررسی و جهت دریافت تسهیلات اولویت بندی می شوند.  

پس از امضای قرارداد از سوی یونیدو و بانک مذکور، که تا اواسط خرداد به طول می‌انجامد، فراخوان عمومی برای دریافت پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی در وب سایت شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به آدرس http//ifco.ir و وب سایت رسمی پروژه به آدرس ieeiran.ir به اشتراک گذاشته میشود و صنایع می‌توانند طرح‌های صرفه‌جویی انرژی خود را برای دریافت وام‌های کم بهره ارسال کنند.