بهره وری انرژی در صنعت ایران
یونیدو برگزار کرد/ دوره آموزشی اندازه گیری شاخصهای عملکرد انرژی |بهره وری انرژی در صنعت ایران
یونیدو برگزار کرد/ دوره آموزشی اندازه گیری شاخصهای عملکرد انرژی

یونیدو برگزار کرد/ دوره آموزشی اندازه گیری شاخصهای عملکرد انرژی


دوره آموزشی دو روزه اندازه گیری شاخصهای عملکرد انرژی برای کارشناسان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (ایفکو) برگزار شد.

هدف این دوره آشنا کردن کارشناسان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با انواع شاخص های عملکرد انرژی و متودولوژی های تعیین شاخصها، هدف گذاری بهبود، پایش عملکرد انرژی با استفاده از ابزارهای مربوطه است.

در این دوره 14 کارشناس از بخش های صنعت، ساختمان و پژوهش و فناوری ایفکو حضور داشتند.

ویلیام مک لافلین و لوییز مارکز مدرسان یونیدو، طی دو روز ضمن تبیین روشهای مختلف نمایش عملکرد انرژی و آموزش ابزارهای مرتبط با تحلیل دادههای انرژی، به تشریح مقایسه بین شاخصهای مختلف از جمله شدت مصرف انرژی و شاخصهای مبتنی بر مدلهای آماری پرداختند.

مک لافلین در این کارگاه گفت: «در روشهای مبتنی بر مدلهای اماری، شاخص های مناسب عملکرد انرژی بر اساس متغیرهای تاثیرگذار بر مصرف انرژی شناسایی می شوند. همچنین با استفاده از این روشهای تحلیلی، داده های خام به اطلاعات مفیدی تبدیل می شود که با استفاده از آن می توان عملکرد انرژی را اندازه گیری نموده و بر اساس روشهای هدف گذاری مقادیر مرتبط برای دوره آتی آن شاخص را پیش بینی کرد.»

نسیم شکاری هماهنگ کننده پروژه بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع کلیدی یونیدو گفت: « هدف یونیدو از برگزاری چنین دوره هایی در سازمانهای تاثیرگذار در حوزه بهینه سازی انرژی مانند ایفکو آن است که در تدوین استانداردهای انرژی، رویکردهای نوین تحلیل عملکرد انرژی به کار گرفته شود.»

سال گذشته دوره آموزشی سیستم مدیریت انرژی و شاخصهای عملکرد انرژی در ایفکو برگزار شد و این دوره نیز در تکمیل دوره قبلی و با رویکرد کاربردی و تخصصی برگزار شده است.