بهره وری انرژی در صنعت ایران
دوره تخصصی بهینه­ سازی سیستم هوای فشرده در شرکت پالایش نفت تبریز برگزار شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
دوره تخصصی بهینه­ سازی سیستم هوای فشرده در شرکت پالایش نفت تبریز برگزار شد

دوره تخصصی بهینه­ سازی سیستم هوای فشرده در شرکت پالایش نفت تبریز برگزار شد


دوره ۵ روزه تخصصی بهینه­سازی سیستم هوای فشرده با رویکرد عملی، برای اولین بار در ایران، توسط کارشناسان بین­ المللی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برگزار شد. 

دوره ۵ روزه تخصصی بهینه سازی سیستم هوای فشرده با رویکرد عملی، برای اولین بار در ایران توسط کارشناسان بین المللی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) برگزار شد. 

پالایشگاه نفت تبریز با توجه به سیستم هوای فشرده متنوع و فرصتهای صرفه جویی فروانی که در خود دارد، میزبان این دوره آموزشی ملی، با حضور کارشناسان بخش صنعت و مشاوران انرژی صنایع انرژی بر کشور بوده است. 

نسیم شکاری، هماهنگ کننده تیم مدیریت پروژه «بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران» از سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) گفت:‌ این دوره در ادامه دوره مقدماتی که بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در دفتر تهران یونیدو برگزار شده بود با هدف کاهش مصرف انرژي در سیستم هوای فشرده در صنایع انرژي بر ایران، طرح ریزی و اجرا شد. 

در دوره مقدماتی که بهمن ماه سال ۱۳۹۴ برگزار شده بود،۴۰ متخصص صنعتی و مشاور انرژي حضور داشتند که از بین آنها ۱۵  نفر از چهار صنعت آهن و فولاد، سیمان، پتروشیمی و پالایشگاه نفت، برای این دوره تخصصی، توسط مشاوران بین المللی یونیدو انتخاب شدند. 

مهدی شکوری، کارشناس فنی تیم مدیریت پروژه «بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران» یونیدو، در خصوص اجرای این دوره تخصصی مبتنی بر رویکرد آموزشی یونیدو گفت: آموزش تخصصی سیستم هوای فشرده  شامل آموزش کلیات سیستم هوای فشرده، تجهیزات اندازه گیری و ابزارهای تحلیلی و نرم افزاری بهینه سازی سیستم هوای فشرده و شناسایی و اولویت بندی فرصتهای صرفه جویی انرژي در این سیستم است. 

شکوری اضافه کرد: شرکت کنندگان پس از فراگیری آموزش های مذکور در گروه های اجرایی بهینه سازی سیستم هوای فشرده در صنایع انرژی بر تقسیم بندی شده و با همکاری کارشناسان یونیدو طی ۶ ماه آینده در ۴ واحد پایلوت صنعتی بهینه سازی این سیستم را اجرا خواهند کرد. 

بو کورا مشاور و مدرس سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در این دوره آموزشی با تاکید بر اینکه «ما اینجاییم تا به شما در جهت بهره وری انرژي خدمت رسانی کنیم» گفت: سیستم هوای فشرده متشکل از سه بخش اصلی شامل کمپرسورها یا تولید هوای فشرده، خطوط انتقال یا توزیع هوای فشرده و مصرف کنندگان نهایی می شود و این نوع از سیستمها در بخش تولید هوای فشرده به عنوان یکی از سیستمهای اصلی در واحد یوتیلیتی (سرویسهای جانبی)‌ بخش صنعت به حساب می آید.  

کورا اضافه کرد: با توجه به رویکرد یونیدو مبنی بر نگاه سیستمی به انواع مختلف فرآیندها، پیش بینی میشود اجرای بهینه سازی سیستم هوای فشرده در واحدهای پایلوت حدود ۱۰ درصد در کاهش مصرف انرژي مرتبط با سیستم هوای فشرده تاثیر گذار باشد. 

آموزشهای بهینه سازی سیستم هوای فشرده تحت پروژه بهره وری انرژي در پنج صنعت به شدت انرژی بر ایران (پتروشیمی، پالایشگاه،‌آهن و فولاد و سیمان و آجر) که از سال ۲۰۱۲ توسط یونیدو در حال اجرا است، برگزار شد.