بهره وری انرژی در صنعت ایران
دوره محک زنی انرژی در صنعت سیمان برگزار شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
دوره محک زنی انرژی در صنعت سیمان برگزار شد

دوره محک زنی انرژی در صنعت سیمان برگزار شد


دوره محک زنی انرژی در صنعت سیمان امروز با همکاری سازمان بهره وری انرژی ایران و حضور مدیران انرژي و مدیران کارخانه های سیمان از سراسر کشور برگزار شد. در این سمینار توماس فرانک مشاور سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران، به بیان اهداف و منافع پروژه محک زنی در صنعت سیمان و نحوه مشارکت کارخانجات پرداخت.

دوره محک زنی انرژی در صنعت سیمان امروز با همکاری سازمان بهره وری انرژی ایران و حضور مدیران انرژي و مدیران کارخانه های سیمان از سراسر کشور برگزار شد. در این سمینار توماس فرانک مشاور سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران، به بیان اهداف و منافع پروژه محک زنی در صنعت سیمان و نحوه مشارکت کارخانجات پرداخت.

بر اساس تعریف ایزو  50001 (سیستم مدیریت انرژی)،  محک زنی انرژی فرآیند جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با عملکرد انرژی در فعالیتهای قابل مقایسه است که با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بین واحدها و همچنین درون آنها انجام می­شود.

دودابی نژاد معاون آموزش و بهینه سازی مصرف انرژي سابا در ابتدای این سمینار با اشاره به اینکه صنعت سیمان 4/11 درصد از مصرف برق در بخش صنعت و حدود 3 درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است افزود صنعت سیمان جزء صنایعی است که بیشترین میزان تسهیلات بهینه سازی مصرف انرژي را به خود اختصاص داده است.  

دودابی نژاد گفت طبق آمار ارایه شده در سال 93  از 69  واحد تولیدی 65  واحد بررسی شدند، که از این بین ۳۴ واحد مشمول عدم انطباق الکتریکی بودند. بر اساس این بازرسیها، مازاد مصرف سالانه انرژی التریکی در صنعت سیمان در حدود ۳۹۰ میلیون کیلو وات ساعت بوده است.

یکی از فعالیتهای سازمان بهره وری انرژی ایران شامل اعطای تسهیلات مالی به کارخانه های سیمان برای اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی بوده است که در سال­های اخیر، مجموعا 2/13 میلیارد تومان به کارخانه های سیمان اختصاص داده شده است.

پس از ان توماس فرانک مشاور سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران با اشاره به تعریف محک زنی بر اساس استاندارد سیستم مدیریت انرژي گفت: محک زنی انرژي می­تواند در دو حوزه مدیریت انرژي و همچنین تکنولوژی تعریف شود.  توماس فرانک مهمترین منفعت اجرای پروژه های محک زنی در صنعت سیمان را افزایش بهره وری تولید دانست.  فرانک اضافه کرد شفاف شدن مصارف انرژي، افزایش ارتباطات داخلی و خارجی، شناسایی پتاسیلهای بهبود، مقایسه عملکرد کارخانه ها با کارخانه های مشابه در منطقه و دنیا و افزایش و افزایش رقابت پذیری از دیگر مزایای اجرای محک زنی انرژی در صنعت سیمان است.

فرانک با ارائه چند نمونه موفق از اجرای محک زنی در کشورهای دیگر بیان کرد اجرای پروژه محک زنی انرژی در صنعت سیمان در کشور کانادا نشان داده است کارخانه های با حداکثر راندمان به ازای تولید هر تن کلینکر تنها ۵۰  درصد از انرژي مصرفی در کارخانه های مشابه با حداقل راندمان را مصرف می­کنند.

 وی در ادامه به معرفی داده های مورد نیاز برای محک زنی پرداخت این داده ها در مرحله اول از طریق پرسشنامه از کارخانه ها جمع آوری میشود و مورد تحلیل قرار میگیرد پس از آن در مواردی که پتانسیل قابل توجهی از صرفه جویی انرژی شناسایی شود .به گردآوری اطلاعات جزئی تر پرداخته خواهد شد.

دوره یک روزه آموزش متدولوژی محک زنی انرژي در صنعت سیمان برای کارشناسان سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ایران و سازمان بهره وری انرژي ایران فردا در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برگزار میشود