بهره وری انرژی در صنعت ایران
ایران در رده نهم کشورهای منتشر کننده گازهای گلخانه ای|بهره وری انرژی در صنعت ایران

ایران در رده نهم کشورهای منتشر کننده گازهای گلخانه ای


میر صالحی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سومین نشست گفت و گوهای انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو ) در تبریز عنوان کرد: با وجود اینکه جزو 10 کشور صنعتی دنیا نیستیم اما در رده نهم انتشار گازهای گلخانه ای قرار داریم./ سخنرانی مهندس میر صالحی در سومین نشست گفت وگوی انرژی- مرداد 1395