بهره وری انرژی در صنعت ایران
محتوای آموزشی ششمین نشست گفت و گوی انرژی منتشر شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
محتوای آموزشی ششمین نشست گفت و گوی انرژی منتشر شد

محتوای آموزشی ششمین نشست گفت و گوی انرژی منتشر شد


محتوای آموزشی ششمین نشست گفت و گوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) منتشر شد. در این نشست که با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان، چهارم اسفندماه با موضوع نقش فرهنگ سازی در بهره­ وری انرژی صنعتی در بندرعباس برگزار شد، سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسیم شکاری، هماهنگ کننده پروژه بهره‌وری انرژی در صنایع کلیدی ایران در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (یونیدو)، مهدی شکوری کارشناس فنی پروژه بهره‌وری انرژی – سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و شیما شکیبا روانشناس بالینی، سخنرانی کردند.

 

سخنرانی نسیم شکاری، هماهنگ کننده پروژه بهره‌وری انرژی در صنایع کلیدی ایران در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (یونیدو)
معرفی پروژه بهره‌وری انرژی در صنایع کلیدی ایران [ فایل PDF پاورپوینت ]

 

مهدی شکوری کارشناس فنی پروژه بهره‌وری انرژی – سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
سیستم مدیریت انرژی[ فایل PDF پاورپوینت ]

 

سخنرانی شیما شکیبا، روانشناس بالینی
بررسی جنبه روانشناختی فرهنگ مصرف انرژی با تاکید بر رویکردهای مشارکتیفایل PDF پاورپوینت ]

 

اخبار تکمیلی: