بهره وری انرژی در صنعت ایران
محتوای آموزشی پنجمین نشست گفت و گوی انرژی منتشر شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
محتوای آموزشی پنجمین نشست گفت و گوی انرژی منتشر شد

محتوای آموزشی پنجمین نشست گفت و گوی انرژی منتشر شد


محتوای آموزشی پنجمین نشست گفت و گوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) منتشر شد. در این نشست که با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان، دوشنبه (۲۹ آذرماه) با موضوع سمینار  نقش فرهنگ سازی در بهره­ وری انرژی صنعتی در اهواز برگزار شد،

محتوای آموزشی پنجمین نشست گفت و گوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) منتشر شد. در این نشست که با مشارکت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، دوشنبه (۲۹ آذرماه) با موضوع سمینار نقش فرهنگ سازی در بهره­ وری انرژی صنعتی در اهواز برگزار شد، سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اریک گود برگ، مشاور بین المللی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، نسیم شکاری، هماهنگ کننده پروژه بهره‌وری انرژی در صنایع کلیدی ایران در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (یونیدو) و شیما شکیبا روانشناس بالینی، سخنرانی کردند.

 

سخنرانی نسیم شکاری، هماهنگ کننده پروژه بهره‌وری انرژی در صنایع کلیدی ایران در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (یونیدو)

معرفی پروژه بهره‌وری انرژی در صنایع کلیدی ایران [ فایل PDF پاورپوینت ]

 

سخنرانی اریک گودبرگ، مشاور بین المللی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)،

فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی در صنایع [ فایل PDF پاورپوینت ]

 

سخنرانی شیما شکیبا، روانشناس بالینی

بررسی جنبه روانشناختی فرهنگ مصرف انرژی با تاکید بر رویکردهای مشارکتی [ فایل PDF پاورپوینت ]

 

اخبار تکمیلی: 

[ پنجمین نشست گفتگوهای انرژی در اهواز برگزار شد ]
[ گزارش تصویری نشست اهواز منتشر شد ]