بهره وری انرژی در صنعت ایران
محتوای آموزشی چهارمین نشست گفت‌وگوی انرژی منتشر شد + فایل|بهره وری انرژی در صنعت ایران
محتوای آموزشی چهارمین نشست گفت‌وگوی انرژی منتشر شد + فایل

محتوای آموزشی چهارمین نشست گفت‌وگوی انرژی منتشر شد + فایل


محتوی آموزشی چهارمین نشست گفت و گوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) منتشر شد.

محتوی آموزشی چهارمین نشست گفت و گوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) منتشر شد. در این نشست که با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، یکشنبه (۱۹ مهرماه) با موضوع بررسی نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره‌وری انرژی ایران، در مشهد برگزار شد، الساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (UNIDO)، حامد حوری جعفری مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران، سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شیما شکیبا روانشناس صنعتی، سخنرانی کردند.

سخنرانی آلساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (یونیدو)

 نقش آموزش در بهره وری انرژی  [ فایل PDF پاورپوینت ]

سخنرانی نسیم شکاری، هماهنگ کننده پروژه بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران- یونیدو

 معرفی پروژه بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران فایل PDF پاورپوینت ]

سخنرانی حامد حوری جعفری مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران

 سیاستگزاری بهره وری انرژی در ایران و برنامه های تشویقی فایل PDF پاورپوینت ]

سخنرانی شیما شکیبا روانشناس

 بررسی رفتار مصرف انرژی از منظر روانشناختی و معرفی برخی راهکارهای مناسب فایل PDF پاورپوینت ]