بهره وری انرژی در صنعت ایران
محک‌زنی انرژی در صنعت سیمان ایران آغاز شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
محک‌زنی انرژی در صنعت سیمان ایران آغاز شد

محک‌زنی انرژی در صنعت سیمان ایران آغاز شد


اجرای برنامه محک زنی انرژی در صنعت سیمان ایران توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) آغاز شد. هدف از اجرای این پروژه ارتقاء عملکرد انرژی و انتقال دانش فنی به صنایع است که دست­یابی به این هدف مستلزم مشارکت و همکاری هر چه بیشتر شرکت­های فعال در صنعت سیمان است. همکاری در اجرای این طرح ضمن آنکه این فرصت را در اختیار صنایع قرار می­دهد که از نظر عملکرد انرژی خود را با سایر رقبای فعال در این حوزه در داخل و خارج کشور مقایسه کنند و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند، اطلاعاتی در خصوص بهترین فرایندهای موجود در این صنعت نیز در اختیار قرار می­دهد.

 

اجرای برنامه محک زنی انرژی در صنعت سیمان ایران توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) آغاز شد. هدف از اجرای این پروژه ارتقاء عملکرد انرژی و انتقال دانش فنی به صنایع است که دست­یابی به این هدف مستلزم مشارکت و همکاری هر چه بیشتر شرکتهای فعال در صنعت سیمان است. همکاری در اجرای این طرح ضمن آنکه این فرصت را در اختیار صنایع قرار می­دهد که از نظر عملکرد انرژی خود را با سایر رقبای فعال در این حوزه در داخل و خارج کشور مقایسه کنند و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند، اطلاعاتی در خصوص بهترین فرایندهای موجود در این صنعت نیز در اختیار قرار می­دهد.

از مدیران محترم شرکت های تولید سیمان تقاضا می شود در صورت تمایل به شرکت در این پروژه، پرسشنامه زیر را حداکثر تا تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تکمیل کنند و در اختیار این سازمان قرار دهند. بدیهی است در انجام بررسی­ها و مطالعات و همچنین در ارائه گزارش­ها، جنبۀ محرمانه بودن اطلاعات مورد توجه قرار خواهد گرفت و از ذکر نام و مشخصات اختصاصی کارخانه ها در گزارش­ها خودداری خواهد شد. لازم به ذکر است دریافت گزارش­ها و نتایج اجرای پروژه برای کارخانه ها، مشمول هیچ هزینه­ای نخواهد بود.

مشاور ملی پروژه جناب آقای مهندس زیاری مسئولیت گردآوری اطلاعات را به عهده خواهند داشت. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و همینطور جهت ارسال فرم پرسشنامه تکمیل شده می­توانید با آدرس ziari1970@gmail.com  و یاm.sayahi.unido@gmail.com تماس حاصل فرمایید

 

[دریافت پرسشنامه محک زنی انرژی در صنعت سیمان ایران]