بهره وری انرژی در صنعت ایران
کارگاه آموزشی فرهنگ سازی در مصرف بهینه انرژی برگزار شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
کارگاه آموزشی فرهنگ سازی در مصرف بهینه انرژی برگزار شد

کارگاه آموزشی فرهنگ سازی در مصرف بهینه انرژی برگزار شد


کارگاه آموزشی فرهنگ سازی در مصرف بهینه انرژی در یونیدو ایران برگزار شد

کارگاه آموزشی یک روزه فرهنگ سازی و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان و آهن و فولاد با تدریس اریک گودبرگ مشاور بین المللی یونیدو و دکتر شیما شکیبا استاد دانشگاه روانشناسی یکشنبه 28 آذرماه سال جاری برگزار شد