بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: دوره آموزشی استاندارهای سیستم مدیریت انرژی برگزار شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: دوره آموزشی استاندارهای سیستم مدیریت انرژی برگزار شد

گزارش تصویری: دوره آموزشی استاندارهای سیستم مدیریت انرژی برگزار شد


دوره آموزشی چهار روزه استاندارهای سیستم مدیریت انرژی برای کارشناسان صنعت نفت با مشارکت دفتر ایران سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از تاریخ 23 تا 27 آبان در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد. در این دوره که به منظور تربیت متخصصان سیستم مدیریت انرژی در صنعت نفت طرح ریزی شده بود، 80 نفر از کارشناسان شرکت های اصلی تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی حضور داشتند.