بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: دوره محک زنی انرژی در صنعت سیمان برگزار شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: دوره محک زنی انرژی در صنعت سیمان برگزار شد

گزارش تصویری: دوره محک زنی انرژی در صنعت سیمان برگزار شد


دوره محک زنی انرژی در صنعت سیمان امروز با همکاری سازمان بهره وری انرژی ایران و حضور مدیران انرژي و مدیران کارخانه های سیمان از سراسر کشور برگزار شد. در این سمینار توماس فرانک مشاور سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران، به بیان اهداف و منافع پروژه محک زنی در صنعت سیمان و نحوه مشارکت کارخانجات پرداخت.

محک زنی انرژی فرآیند جمع آوری و تحلیل دادههای مرتبط با عملکرد انرژی در فعالیت‌های قابل مقایسه است که با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بین واحدها و همچنین درون آنها انجام می‌­شود

در این سمینار توماس فرانک مشاور سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران، به بیان اهداف و منافع پروژه محک زنی در صنعت سیمان و نحوه مشارکت کارخانجات پرداخت

فرانک با ارائه چند نمونه موفق از اجرای محک زنی در کشورهای دیگر به اجرای پروژه محک زنی انرژی در صنعت سیمان در کشور کانادا اشاره کرد و افزود: کارخانه‌های با حداکثر راندمان به ازای تولید هر تن کلینکر تنها ۵۰ درصد از انرژی مصرفی در کارخانه‌های مشابه با حداقل راندمان را مصرف می­‌کنند.