بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری / نصب و راه اندازی پروژه ارتقا گریت کولر در سیمان هرمزگان|بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری / نصب و راه اندازی پروژه ارتقا گریت کولر در سیمان هرمزگان

گزارش تصویری / نصب و راه اندازی پروژه ارتقا گریت کولر در سیمان هرمزگان


گزارش تصویری نصب و راه اندازی پروژه «ارتقا و به روز کردن سیستم خنک کن (گریت کولر)» با حمایت مالی مستقیم سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)‌ در سیمان هرمزگان‌ منتشر شد.

سیمان هرمزگان مجهز به سیستم خنک کن با تکنولوژی Claudius-Peters است که یک سیستم قدیمی است. طبق محاسبات اولیه دمای هوای خروجی از کولر حدود ۷۰۰-۸۰۰ درجه سلسیوس است که نشان دهنده کارایی پایین  آن است.

اجرای این پروژه به طور کلی باعث بهبود فرایند خنک سازی، افزایش میزان ورود گرما به کوره و لذا صرفه­ جویی انرژی می­شود. با داشتن سیستم جدید تماس حرارتی هوای سرد با کلینکرها تا سه برابر افزایش می یابد که این خود راندمان خنک سازی را به میزان قابل توجهی افزایش می­دهد.

مزایای اجرای این پروژه ، توزیع یکنواخت کلینکر روی صفحات گریت کولر،‌ بهبود انتقال ذرات ریزتر کلینکر روی صفحات، داشتن محصول کلینکر خروجی با دمای پایین تر،‌ تعمیرات و نگهداری کمتر، تامین هوای گرمتر به پیشگرمکن که موجب افزایش راندمان ریکوپریتور و لذا افزایش راندمان احتراق در کوره می­شود، است.

طبق بررسی های اولیه، با اجرای این پروژه راندمان گریت کولر تا حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و بهره برداری بهینه تری از هوای گرم ثانویه و ثالثیه صورت میگیرد.