بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: چهارمین نشست گفت‌وگوهای انرژی در مشهد برگزار شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: چهارمین نشست گفت‌وگوهای انرژی در مشهد برگزار شد

گزارش تصویری: چهارمین نشست گفت‌وگوهای انرژی در مشهد برگزار شد


چهارمین نشست گفت و گوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، یکشنبه (۱۹ مهرماه) با موضوع بررسی نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره‌وری انرژی ایران، در مشهد برگزار شد. الساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (UNIDO)، حامد حوری جعفری مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران، سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شیما شکیبا روانشناس صنعتی، سخنرانان این سمینار یک روزه بودند.

چهارمین نشست گفت‌وگوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با عنوان "نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره‌وری انرژی ایران" هجدهم مهرماه سال جاری در مشهد برگزار شد

 

الساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در تهران: تمرکز یونیدو بر راه‌حل‌های کم‌هزینه یا بدون هزینه و مبتنی بر فرهنگ‌سازی است/ مشهد/ 18 مهرماه 1395

 

سید مهدی میرصالحی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت: میرصالحی: انرژی ارزان، نبود فرهنگ‌سازی و صنایع پرمصرف سه مشکل بهره‌وری انرژی در ایران هستند/ مشهد/ 18 مهرماه 1395

 

نسیم شکاری، هماهنگ کننده پروژه بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع کلیدی ایران: نبود اطلاعات مدون از مشکلات اساسی در بهره‌وری انرژی است/ مشهد/ 18 مهرماه 1395

 

حامد حوری‌جعفری، مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران: مصرف انرژی در صنعت آجر ۱۳۰ درصد با استاندارد جهانی فاصله دارد/ مشهد/ 18 مهرماه 1395

 

شیما شکیبا، روانشناس صنعتی: مدل‌های مشارکت برای تغییر و فرهنگ‌سازی در اولویت هستند/ مشهد/ 18 مهرماه 1395

 

استقبال اهالی صنعت خراسان از چهارمین نشست گفت‌وگوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد/ مشهد/ 18 مهرماه 1395