بهره وری انرژی در صنعت ایران
نشست تخصصی فناوری کشورهای حوزه خزر برگزار شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
نشست تخصصی فناوری کشورهای حوزه خزر برگزار شد

نشست تخصصی فناوری کشورهای حوزه خزر برگزار شد


نشست تخصصی فناوری کشورهای حوزه دریای خزر با حضور نمایندگانی از کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان طی روزهای نوزدهم و بیستم فروردین سال جاری در شهر آستراخان روسیه برگزار شد.

 

در این نشست که برای اولین بار به صورت بین المللی برگزار می شد، شرکت کنندگان در میزگردهای تخصصی در زمینه های مختلف مرتبط با فناوری شامل نفت، گاز، پتروشیمی، فناوری اطلاعات، ساخت و تولید، کشاورزی، پارک های فناوری، توسعه فناوری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ارائه تجربه های موفق مرتبط با فناوری های صرفه جویی انرژی که از آن ها به عنوان تکنولوژی های سبز یاد می شود، از برنامه های اصلی نشست آستاراخان بود. در این رابطه، سیستم مدیریت انرژی در شرکت پتروشیمی رجال که به عنوان یکی از پایلوت های پروژه بهره وری انرژی صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در ایران دنبال می شود از سوی کارشناسان و مسئولان این پروژه مورد معرفی قرار گرفت. مهدی شکوری، کارشناس یونیدو و کارشناس فنی پروژه در قالب یک سخنرانی کلیدی با عنوان «بهبود عملکرد انرژی در صنعت پتروشیمی با استفاده از پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی» و مهندس دهستانی مدیر انرژی شرکت پتروشیمی رجال در سخنرانی کلیدی دیگری با عنوان «اندازه گیری عملکرد انرژی به منظور تصمیم گیری بهینه در استفاده از سیستم اکسترودر» به تشریح فعالیت های این پروژه پرداختند.

همچنین برگزاری میزگرد تخصصی سیستم مدیریت انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با حضور نمیاندگان یونیدو در روسیه و ایران از برنامه های روز دوم نشست آستاراخان بود.