بهره وری انرژی در صنعت ایران
برگزاری سمینار نقش آموزش و ارتباطات سازمانی در بهره وری انرژي|بهره وری انرژی در صنعت ایران
برگزاری سمینار نقش آموزش و ارتباطات سازمانی در بهره وری انرژي

برگزاری سمینار نقش آموزش و ارتباطات سازمانی در بهره وری انرژي


در راستای اجرای بخشی از پروژه "بهره وری انرژی در صنایع انرژی بر"، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)  با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نظر دارد سمیناری را با عنوان "نقش آموزش و ارتباطات سازمانی در بهره وری انرژي" از سلسله برنامه¬های گفتگوی انرژی، با هدف ارتقای فرهنگ بهره¬وری انرژی در صنایع، برگزار نماید.

مخاطبان: مشاوران انرژی، مدیران و کارشناسان صنایع، مدیران و کارشناسان وزارتخانه¬ها و سازمان‏های دولتی و غیر دولتی مرتبط در نظر گرفته شده اند.

زمان: ساعت 10:30 روز یکشنبه مورخ 26/2/95

مکان: ساختمان شهید نادری واقع در بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، نبش حجت دوست، طبقه همکف.

 

جهت اطلاعات بیشتر با شماره های: 85193588 و 85193587 و 85193581 تماس حاصل نمایید.

 

شایان ذکر است به افراد و صنایع مرتبط شرکت کننده در این سمینار گواهی شرکت در دوره از جانب سازمان یونیدو اعطاء می گردد.