بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش کامل ششمین نشست گفتگوی انرژی + ویدئو|بهره وری انرژی در صنعت ایران

گزارش کامل ششمین نشست گفتگوی انرژی + ویدئو


ششمین نشست گفت‌وگوهای انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با موضوع «بررسی نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره‌وری انرژی ایران»، 4 اسفندماه سال جاری در بندرعباس برگزار شد