بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش کامل پنجمین نشست گفتگوی انرژی + ویدئو |بهره وری انرژی در صنعت ایران

گزارش کامل پنجمین نشست گفتگوی انرژی + ویدئو


پنجمین نشست گفت‌وگوهای انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با موضوع «بررسی نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره‌وری انرژی ایران»، بیست و نهم آذرماه سال جاری در اهواز برگزار شد.