بهره وری انرژی در صنعت ایران
یونیدو منتشر کرد/ ویدئوی کارگاههای آموزشی فرهنگ سازی صرفه جویی انرژی صنعتی|بهره وری انرژی در صنعت ایران

یونیدو منتشر کرد/ ویدئوی کارگاههای آموزشی فرهنگ سازی صرفه جویی انرژی صنعتی


در این دو کارگاه یک روزه یازده مدیر انرژی از واحدهای صنعتی سیمان و آهن و فولاد و 20 مدیر و کارشناس انرژی از صنایع نفت و گازی کشور شرکت کرده و علاوه بر آشنایی بیشتر با مزایای ارتقای فرهنگ صرفه جویی انرژی، شیوه های مختلف ارتقا فرهنگ بهره وری انرژی در بین کارکنان صنعتی را آموزش دیدند.