بهره وری انرژی در صنعت ایران
فرهنگ سازی صرفه جویی انرژی در صنایع انرژی بر ایران ـ17|بهره وری انرژی در صنعت ایران

فرهنگ سازی صرفه جویی انرژی در صنایع انرژی بر ایران ـ17


در این دو کارگاه یک روزه یازده مدیر انرژی از واحدهای صنعتی سیمان و آهن و فولاد و 20 مدیر و کارشناس انرژی از صنایع نفت و گازی کشور شرکت کرده و علاوه بر آشنایی بیشتر با مزایای ارتقای فرهنگ صرفه جویی انرژی، شیوه های مختلف ارتقا فرهنگ بهره وری انرژی در بین کارکنان صنعتی را آموزش دیدند. سخنرانان این کارگاهها اریک گودبرگ و شیما شکیبا بودند.