بهره وری انرژی در صنعت ایران
یونیدو ایران منتشر کرد / انیمیشن نجات زمین |بهره وری انرژی در صنعت ایران

یونیدو ایران منتشر کرد / انیمیشن نجات زمین


انیمیشن "نجات زمین" ذیل طرح بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران در سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و با حمایت مالی صندوق محیط زیست جهانی (جف) تولید و منتشرشد.

انیمیشن "نجات زمین" به تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن اشاره دارد و بهره وری انرژی را یکی از اصلی ترین راهکارهای مبارزه با تغییرات اقلیمی معرفی می کند.

خانم نسیم شکاری هماهنگ کننده ملی طرح یونیدو می گوید این انیمیشن  با هدف آشنایی بیشتر صنایع، با اثرات جبران ناپذیر تغییرات اقلیمی حاصل از  مصرف بی رویه انرژی و سوخت های فسیلی و تاکید به ضرورت بهره وری انرژی در صنایع انرژی بر کشوروبه زبان فارسی تولید شده است.

خانم شکاری، رسانه انیمیشن را یکی از اثربخشترین رسانه های فرهنگ ساز در زمینه انرژی عنوان کرد و افزود با توجه به اینکه یکی از مهمترین مسایل پیش روی جهان تغییرات اقلیمی است، در این انیمیشن سعی شد اطلاعاتی اجمالی  در حوزه تغییرات اقلیمی و بهره وری انرژی ارائه شود.

کارگردان "نجات زمین" آقای امین حق شناس و گوینده آن سرکار خانم ژاله علو، هنرمند و صدا پیشه محبوب ایرانی است.