بهره وری انرژی در صنعت ایران
نصف جهان، میزبان سازمان یونیدو درهفتمین سمینار بهره وری انرژی در صنایع ایران |بهره وری انرژی در صنعت ایران
نصف جهان، میزبان سازمان یونیدو درهفتمین سمینار بهره وری انرژی در صنایع ایران 

نصف جهان، میزبان سازمان یونیدو درهفتمین سمینار بهره وری انرژی در صنایع ایران 


هفتمین سمینار گفت‌وگوهای انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) با موضوع «نقش فرهنگ¬سازی و تغییر رفتار در بهره‌وری انرژی در صنایع»، 8 بهمن ماه 96 در شهر اصفهان برگزار میشود.

.
این سمینار از سوی سازمان یونیدو در قالب پروژه «بهره وری انرژی در صنایع انرژی بر ایران» ، که توسط صندوق جهانی محیط زیست تامین مالی شده است، با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت ایران برگزار می¬شود.

در این سمینار دکتر مریم جوان¬شهرکی نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران ، ویلیام مک¬لافلین، مشاور و مدرس بین¬المللی یونیدو، نسیم شکاری هماهنگ¬کننده ملی پروژه بهره¬وری انرژی در ایران، دکتر میرصالحی، مدیرکل دفتر مالکیت¬های صنعتی وزارت صنعت و معدن و تجارت در خصوص بهره وری انرژی سخنرانی خواهند داشت.

مدیران عامل، مدیران و کارشناسان انرژی صنایع مختلف استان اصفهان، قم، یزد، چهارمحال و بختیاری و فارس می¬توانند در این سمینار، که به صورت رایگان برگزار می¬شود، شرکت کنند.

همکاران ایرانی این سمینار دفتر حمایت از مالکیتهای صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و همچنین اتاق بازگانی این استان هستند.

سمینار آموزشی بهره وری انرژی درتاریخ 8 بهمن ماه 1396 در سالن اتاق بازرگانی اصفهان واقع در پل خواجو میدان فیض از ساعت 9 تا 12 صبح برگزار میشود