بهره وری انرژی در صنعت ایران
نخستین جایزه مدیریت انرژی در صنعت نفت برگزار می شود|بهره وری انرژی در صنعت ایران
نخستین جایزه مدیریت انرژی در صنعت نفت برگزار می شود

نخستین جایزه مدیریت انرژی در صنعت نفت برگزار می شود


نخستین جایزه ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور، تابستان سال 97 برگزار می­شود.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحدد (یونیدو) در قالب پروژه بهره­ وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور، با همکاری شرکت بهینه­ سازی مصرف سوخت کشور اقدام به طراحی و اجرای جایزه ملی انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کردند.

شرکتهایی که مایل به شرکت در ارزیابی این جایزه هستند باید پیش از هر چیز تشکیلات مدیریت انرژی را به طور رسمی و استقرار یافته داشته و همچنین مدیر انرژی را منصوب کرده باشند. علاوه براین در این شرکتها می­بایست خط­مشی انرژی تعیین و تصویب شده باشد و الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط شناسایی و اجرا شده باشد.

از دیگر ضوابط شرکت در این جایزه، حداقل یک‌سال سابقه فعالیت در امر مدیریت انرژی و همچنین تعیین شاخص­های عملکرد انرژی است.

شرکت‌های هدف در اهدای نخستین جوایز این مرحله از جایزه مدیریت انرژی، گروه‌های چهارگانه صنعت نفت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت های زیر مجموعه آن­ها هستند.

شرکتهای شرکت کننده باید حداقل نیمی از نمره کل ارزیابی فرم‌های تهیه شده بر مبنای استاندارد ISO50001 را کسب کنند.

اطلاعات تکمیلی، در اخبار بعدی اعلام می شود.