بهره وری انرژی در صنعت ایران
فراخوان انتخاب پروژه های صرفه جویی انرژی برای برخورداری از وام های کم بهره |بهره وری انرژی در صنعت ایران
فراخوان انتخاب پروژه های صرفه جویی انرژی برای برخورداری از وام های کم بهره

فراخوان انتخاب پروژه های صرفه جویی انرژی برای برخورداری از وام های کم بهره


پروژه «بهره­وری انرژی در صنایع کلیدی ایران» که با همکاری سازمان یونیدو و شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت در حال انجام است، مکانیسم مالی مناسب (اعطای وام­های کم بهره) را با همکاری بانک پاسارگاد برای تشویق صنایع در اجرای طرح­های صرفه­جویی انرژی در دستور کار خود قرار داده است. تسهیلات مذکور به تعداد محدودی از طرح­های صرفه­جویی انرژی که در قالب ارزیابی­های فنی و مالی پذیرفته شوند، اعطا خواهد شد.  

لذا از واحدهای صنعتی دعوت می­شود در صورت تمایل به مشارکت، فرم ارزیابی پروژه را تکمیل نموده و به آدرس­های الکترونیکی n.shekari@unido.org وazadmehr@ifco.ir حداکثر تا تاریخ 30 فروردین 1397 ارسال نمایند. تاییدیه دریافت فرم­های تکمیل شده حداکثر تا 3 روز کاری اطلاع داده می­شود.

لازم به ذکر است طرح­هایی که حایز شرایط اولیه نیستند در فرایند ارزیابی قرار نخواهند گرفت. اطلاعات مورد نیاز بیشتر برای ارزیابی نهایی طرح­ها، متعاقبا از ارایه دهندگان درخواست می­شود.

شرایط اولیه طرح­های صرفه ­جویی انرژی

فرم ارزیابی پروژه