بهره وری انرژی در صنعت ایران
چهارمین نشست گفت‌وگوی انرژی در مشهد برگزار شد + ویدئو|بهره وری انرژی در صنعت ایران

چهارمین نشست گفت‌وگوی انرژی در مشهد برگزار شد + ویدئو


چهارمین نشست گفت و گوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، یکشنبه (۱۹ مهرماه) با موضوع بررسی نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره‌وری انرژی ایران، در مشهد برگزار شد. الساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (UNIDO)، حامد حوری جعفری مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران، سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شیما شکیبا روانشناس صنعتی، سخنرانان این سمینار یک روزه بودند.

چهارمین نشست گفت وگوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، یکشنبه (۱۹ مهرماه) با موضوع «بررسی نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره‌وری انرژی ایران»، در مشهد و به میزبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد.

الساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (UNIDO)، حامد حوری جعفری مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران، سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسیم شکاری هماهنگ کننده پروژه بهره وری انرژی و شیما شکیبا روانشناس صنعتی و استاد دانشگاه، سخنرانان این سمینار یک روزه بودند.

پیش از این، سه دوره از این نشست‌ها در تهران (دو نشست) و تبریز برگزار شده است و رعنا غنیم مدیر صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و اریک گودبرگ کارشناس بین المللی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد از جمله کارشناسانی هستند که درباره موضوع فرهنگ‌ بهره‌وری انرژی در این نشست‌ها سخنرانی کرده‌اند.

چهارمین نشست گفت‌و‌گوی انرژی میزبان صاحبان صنعت در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سمنان بود.