بهره وری انرژی در صنعت ایران
صنعتی‌سازی پایدار و فراگیر: موضوع توافق یونیدو و وزارت انرژی آمریکا|بهره وری انرژی در صنعت ایران
صنعتی‌سازی پایدار و فراگیر: موضوع توافق یونیدو و وزارت انرژی آمریکا

صنعتی‌سازی پایدار و فراگیر: موضوع توافق یونیدو و وزارت انرژی آمریکا


ششم ژوئن ۲۰۱۶ واشنگتن‌ شاهد امضای موافقت‌نامه میان سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و وزارت انرژی آمریکا برای رسیدن به صنعتی‌سازی پایدار و فراگیر بود. این هدف از طریق انجام فعالیت‌هایی در حوزه مدیریت انرژی، بهینه‌سازی سیستم‌های انرژی و فناوری‌های بهره‌وری انرژی در صنعت صورت می‌گیرد. این موافقتنامه را لی یونگ، مدیرعامل یونیدو و ارسنت مونیز وزیر انرژی ایالات متحده امضا کرده‌اند. لی یونگ بعد از امضای موافقت‌نامه گفت که «فعالیت مشترک ما بر افزایش آگاهی در به‌کارگیری و استفاده از تجربیات بهینه‌سازی انرژی و همراستای با آن استانداردها و فناوری‌های مرتبط با بهینه‌سازی در صنعت در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ویا کشورهای با اقتصاد در حال گذار است».

دوم ژوئن امسال در هفتمین نشست انرژی پاک در سانفرانسیسکو آقای لی خبر داده بود که یونیدو حمایت کامل خود را از استاندارد ISO50001 برای سیستم‌های مدیریت انرژی به عمل می‌آورد.