بهره وری انرژی در صنعت ایران
یونیدو و بانک جهانی: هم‌پیمان برای پیشبرد توسعه اقتصادی و صنعتی پایدار و فراگیر|بهره وری انرژی در صنعت ایران
یونیدو و بانک جهانی: هم‌پیمان برای پیشبرد توسعه اقتصادی و صنعتی پایدار و فراگیر

یونیدو و بانک جهانی: هم‌پیمان برای پیشبرد توسعه اقتصادی و صنعتی پایدار و فراگیر


یونیدو و بانک جهانی همکاری‌های خود برای حمایت از چشم‌انداز توسعه پایدار ۲۰۳۰ را افزایش می‌دهند واز کشورهای در حال توسعه با تامین منابع مالی و دانشی مورد نیاز حمایت خواهند کرد. سند مشترکی با این مضمون با حضور لی یونگ مدیرعامل یونیدو و معاون بانک جهانی هارتویگ شافر امضا شد.

یونیدو و بانک جهانی همکاری‌های خود برای حمایت از چشم‌انداز توسعه پایدار ۲۰۳۰ را افزایش می‌دهند واز کشورهای در حال توسعه با تامین منابع مالی و دانشی مورد نیاز حمایت خواهند کرد. سند مشترکی با این مضمون با حضور لی یونگ مدیرعامل یونیدو و معاون بانک جهانی هارتویگ شافر امضا شد.

آقای لی یونگ در این باره گفت: «به عنوان آژانس تخصصی در سازمان ملل متحد، یونیدو ایجاد شده است تا توسعه صنعتی پایدار و فراگیر برای محو فقر، جهانی‌شدن فراگیر و محیط زیست پایدار دنبال کنند. به همین منظور، ماموریت این سازمان دنبال کردن هدف شماره ۹ توسعه هزاره است که بر روی ایجاد زیرساخت‌های منعطف، صنعتی‌شدن پایدار و فراگیر و نوآوری پیش‌رو متمرکز است. البته در کنار این به سایر اهداف هم توجه می‌کند. من مطمئن هستم که مشارکت ما با بانک جهانی کمک زیادی می‌کند تا به چشم‌انداز ۲۰۳۰ نزدیک شویم». او افزود این همکاری کمک می‌کند تا کشورهای هدف، از حمایت تؤامان هر دو سازمان برخوردار شود.