بهره وری انرژی در صنعت ایران
تبریز میزبان سومین نشست گفت و گوهای انرژی |بهره وری انرژی در صنعت ایران
 تبریز میزبان سومین نشست گفت و گوهای انرژی

تبریز میزبان سومین نشست گفت و گوهای انرژی


سومین نشست گفت و گوهای انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، چهارشنبه (6 مردادماه) هفته جاری در تبریز برگزار می شود. بررسی نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره وری انرژی ایران موضوع این نشست علمی است که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد بهره وری انرژی و بهداشت و محیط زیست از ساعت 8/30 چهارشنبه در سالن شهید پورافروز سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی برگزار می شود.

سومین نشست گفت و گوهای انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، چهارشنبه (6 مردادماه) هفته جاری در تبریز برگزار می شود.
بررسی نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره وری انرژی ایران موضوع این نشست علمی است که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد بهره وری انرژی و بهداشت و محیط زیست از ساعت 30/8 چهارشنبه در سالن شهید پورافروز سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی برگزار می شود. رعنا غنیم ، مدیر صنعتی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، آلساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران و مهدی ملک محمد روانشناس صنعتی سازمانی سخنرانان این سمینار یک روزه خواهند بود.
پروژه «بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر» توسط تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)، در شاخه «تغییرات آب و هوایی» حمایت مالی شده و توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) به عنوان کارگزار اجرایی GEF در ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (IFCO) به عنوان همکار اجرایی دولتی، در دست اجراست. مراحل اجرایی این پروژه از سال 2012 با بودجه ای بالغ بر بیست میلیون و ششصد هزار دلار شروع شده و تا سال 2017 ادامه خواهد داشت.
پیشبرد و ارتقای بهره‌وری انرژی در پنج صنعت کلیدی کشور (آهن و فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، سیمان و آجر) با توسعه یک چارچوب ملی برای استانداردهای سیستم مدیریت انرژی، کمک به ظرفیت‌سازی از طریق آموزش، مطالعات محک‌زنی انرژی و شناساندن تکنولوژی‌های بر‌تر به صنایع از مهمترین اهداف این طرح ملی است