بهره وری انرژی در صنعت ایران
فراخوان انتخاب واحدهای پایلوت جهت شرکت در برنامه آموزش بهینه سازی سیستم بخار/ ویژه پالایشگاه های نفت، مجتمعهای پتروشیمی، صنایع آهن و فولاد و صنایع سیمان|بهره وری انرژی در صنعت ایران
فراخوان انتخاب واحدهای پایلوت جهت شرکت در برنامه آموزش بهینه سازی سیستم بخار/ ویژه پالایشگاه های نفت، مجتمعهای پتروشیمی، صنایع آهن و فولاد و صنایع سیمان

فراخوان انتخاب واحدهای پایلوت جهت شرکت در برنامه آموزش بهینه سازی سیستم بخار/ ویژه پالایشگاه های نفت، مجتمعهای پتروشیمی، صنایع آهن و فولاد و صنایع سیمان


فراخوان انتخاب واحدهای پایلوت جهت شرکت در برنامه آموزش بهینه سازی سیستم بخار (ویژه پالایشگاه های نفت، مجتمعهای پتروشیمی، صنایع آهن و فولاد و صنایع سیمان)

به اطلاع می­رساند پروژه بهره­ وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور (پالایشگاه نفت، پتروشیمی، آهن و فولاد، سیمان، و آجر) با کمک مالی تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)، و با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) به عنوان نماینده GEF در ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (IFCO) به عنوان همکار دولتی در حال انجام می­باشد.

یکی از بخش­های اصلی این پروژه ارائه آموزش­های تخصصی در حوزه مدیریت و بهینه سازی سیستم­های انرژی است. بر این اساس برگزاری دوره تخصصی و کاربردی "بهینه سازی سیستم بخار" در دو سطح عمومی و تخصصی با حضور مدرسان بین المللی در دستور کار قرار دارد. علاوه بر این در نظر است 5 واحد صنعتی به عنوان واحدهای پایلوت جهت اجرایی نمودن آموخته­ها انتخاب شوند.

از شرکت­های متقاضی دعوت می­شود جهت انتخاب به عنوان واحد پایلوت و/یا معرفی نماینده برای حضور در دوره آموزشی، فرم­های پیوست را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 31 مرداد 1395 به آدرس پست الکترونیکیm.shakouri@unido.org  و azadmehr@ifco.ir ارسال نمایند.

 

 [ فرم معرفی نماینده جهت شرکت در دوره آموزشی (SGDSO-01, PHF - Pilot companies)]

 [ فرم درخواست به عنوان واحد پایلوت (SGDSO-02, Questionnaire - Pilot companies) ]

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)