بهره وری انرژی در صنعت ایران
فراخوان دعوت به شرکت در برنامه آموزش بهینه سازی سیستم بخار|بهره وری انرژی در صنعت ایران
فراخوان دعوت به شرکت در برنامه آموزش بهینه سازی سیستم بخار

فراخوان دعوت به شرکت در برنامه آموزش بهینه سازی سیستم بخار


در ادامه اجرای پروژه بهره­ وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور (پالایشگاه نفت، پتروشیمی، آهن و فولاد، سیمان، و آجر) دوره تخصصی و کاربردی "بهینه سازی سیستم بخار" در دو سطح عمومی و تخصصی با حضور مدرسان بین المللی در دستور کار قرار دارد.

به اطلاع می­رساند پروژه بهره­ وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور (پالایشگاه نفت، پتروشیمی، آهن و فولاد، سیمان، و آجر) با کمک مالی تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)، و با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) به عنوان نماینده GEF در ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (IFCO) به عنوان همکار دولتی در حال انجام می­باشد.

یکی از بخش­های اصلی این پروژه ارائه آموزش­های تخصصی در حوزه مدیریت و بهینه سازی سیستم­های انرژی است. بر این اساس برگزاری دوره تخصصی و کاربردی "بهینه سازی سیستم بخار" در دو سطح عمومی و تخصصی با حضور مدرسان بین المللی در دستور کار قرار دارد.

از متخصصان بهره وری انرژی و بهینه سازی سیستم بخار علاقمند دعوت می­شود فرم پیوست را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 31 مرداد 1395 به آدرس پست الکترونیکی m.shakouri@unido.org و azadmehr@ifco.ir ارسال نمایند. همچنین به اطلاع می­رساند با توجه به محدودیت در انتخاب نفرات، برگزاری آزمون اولیه و مصاحبه با متقاضیان در دستور کار قرار دارد.

 

[ فرم سوابق شرکت کنندگان در برنامه آموزش بهینه سازی سیستم بخار (SGDSO-01, PHF - Experts) ]

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)