بهره وری انرژی در صنعت ایران
فراخوان شناسایی تامین کنندگان تجهیزات اندازه گیری سیستم بخار|بهره وری انرژی در صنعت ایران
فراخوان شناسایی تامین کنندگان تجهیزات اندازه گیری سیستم بخار

فراخوان شناسایی تامین کنندگان تجهیزات اندازه گیری سیستم بخار


به اطلاع می­ رساند پروژه بهره­ وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور (پالایشگاه نفت، پتروشیمی، آهن و فولاد، سیمان، و آجر) با کمک مالی تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)، و با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) به عنوان نماینده GEF در ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (IFCO) به عنوان همکار دولتی در حال انجام می­باشد.

یکی از بخش­های اصلی این پروژه ارائه آموزش­های تخصصی در حوزه مدیریت و بهینه سازی سیستم­های انرژی است. بر این اساس برگزاری دوره تخصصی و کاربردی "بهینه سازی سیستم بخار" در دو سطح عمومی و تخصصی با حضور مدرسان بین المللی در دستور کار قرار دارد.

از شرکت­های تامین کننده تجهیزات اندازه گیری سیستم بخار دعوت می­شود رزومه مشتمل بر صرفا تامین تجهیزات اندازه گیری بخار را حداکثر تا تاریخ 31 مرداد 1395 به آدرس پست الکترونیکیm.shakouri@unido.org  و azadmehr@ifco.ir ارسال نمایند.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)