بهره وری انرژی در صنعت ایران
با اجرای طرحهای آزمایشی پروژه / انتشار گازهای گلخانه ای ایران سالیانه 75 هزار تن کاهش می یابد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
با اجرای طرحهای آزمایشی پروژه / انتشار گازهای گلخانه ای ایران سالیانه  75 هزار تن کاهش می یابد

با اجرای طرحهای آزمایشی پروژه / انتشار گازهای گلخانه ای ایران سالیانه 75 هزار تن کاهش می یابد


گزارش مربوط به طرحهای آزمایشی اجرا شده در یک سال گذشته، بخش دیگری از برنامه بود که توسط مهدی شکوری، کارشناس فنی پروژه بهره وری انرژی در ایران به تفصیل ارائه شد

مهدی شکوری، کارشناس فنی پروژه بهره وری انرژی در ایران، در سومین نشست گفت‌وگوهای انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد که با عنوان "نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره‌وری انرژی ایران" ششم مردادماه سال جاری در تبریز برگزار شد، به نتایج پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی و متدولوژی که مبتنی بر آموزش و نقش ارتباطات و انگیزش سازمانی در ارتباط با این سیستم وجود دارد، اشاره کرد.

شکوری ضمن معرفی پروژه و ابعاد آن در صنایع ایران خاطر نشان کرد: همزمان با 18 کشور دیگر دنیا اجرای طرح در ایران هم آغاز شد. وی به گامهای چهارگانه برای اجرای موفقیت آمیز این پروژه اشاره کرد و افزود: اصل اول برای اینکه هر سازمان صنعتی بتواند سیستم مدیریت انرژی را با موفقیت پیاده کند، آگاه شدن مدیریت ارشد نسبت به موضوع و  تعهد ایشان است. در گام دوم برنامه ریزی و روشن شدن فعالیتهایی که باید انجام شوند مد نظر است. در گام سوم پیاده سازی طرحهای اقدام در کارخانه ها و در نهایت سنجش میزان تطابق نتایج و روش اجرا با طرح ریزی انجام می­شود.
کارشناس فنی بهره وری انرژی در ایران به روش مطلوب یونیدو در این زمینه اشاره کرد و افزود: یونیدو شش مفهموم کلیدی را در سازمان پله به پله اجرا می کند. این شش مفهوم کلیدی شامل ایجاد تعهد در مدیریت ارشد، شناسایی استفاده های بارز انرژی در سازمان، تعریف شاخصهای عملکرد کلیدی، شناسایی فرصتهای بهبود، کنترل عملیات و بهبود مستمر عملکرد انرژی است.
وی به نتایج اجرای طرح مشابهی در استرالیا اشاره کرد و گفت: دولت استرالیا در مطالعه­ای شش عامل را به عنوان عوامل کلیدی در ماتریس مدیریت انرژی معرفی نمود که در موفقیت پایدار سیستم مدیریت انرژی نقش دارند. سیاست گذاری در حوزه مدیریت انرژی توسط مدیریت ارشد، توجه به ساختار سازمانی در ارتباط با تیم مدیریت انرژی، انگیزش کارکنان، چگونگی ارتباطات درون و برون سازمانی، کارآیی سیستمهای مدیریت اطلاعات، ترویج و آموزش برای ارتقا سطح دانش پرسنل و سرمایه گذاری در حوزه بهره وری انرژی شش عامل کلیدی مذکور است.
شکوری از اهتمام یونیدو در طرحهای آزمایشی برای اجرای این عوامل کلیدی خبر داد و افزود: ما در طرحها ابتدا برای صرفه جویی هدف گذاری کردیم. در گام بعدی اثر گذاری کنترل عملیات انرژی در فرآیند تولید در نظر گرفته شد و خرید فناوری­های انرژی کارآمد توصیه شد. همچنین پایش و هدف گذاری و اجرای طرح­های آموزش و آگاهی رسانی  جایگاه ویژه­ای دارد.
وی در ادامه به تشریح جایگاه آموزش در فرآیند اجرایی پروژه پرداخت و ضمن برشمردن مراحل نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزشی مرتبط گفت: در این مسیر شروع کار با آموزش است. لذا شایستگی افرد سنجیده می شود تا نیازهای آموزشی کارکنان بر اساس توانایی های ایدآل و وضعیت فعلی ان­ها شناسایی شود.
این مدرس مدیریت و بهره وری انرژی، تیم مدیریت انرژی سازمان را تیمی متشکل از چهار دسته متخصص عنوان کرد و توضیح داد: دسته اول افردی هستند که توان تصمیم گیری دارند. دسته دوم افرادی هستند که می توانند از عملیات بهره وری حمایت موثر کنند، مثل مدیران منابع سازمانی که نقش حمایتی دارند. استراتژیستها و طراحان راهبردهای مدیریت انرژی در دسته سوم قرار می گیرند و تحلیلگرها دسته چهارم را شامل می شوند. هدف این است که سطح دانش و تجربیات هر چهار دسته با برنامه ریزیهای آموزشی ارتقا یابد.
شکوری رئوس مباحث لازم جهت تمرکز  در دوره های آموزشی را شرح داد و افزود: افزایش مهارتهای مدیریتی، آشنایی با الزامات قانونی و استانداردها، افزایش توان تحلیل­های فنی و مالی، کسب مهارت­های تخصصی در حوزه مدیریت انرژی از جمله بهینه سازی سیستم­های انرژی،  و بهبود مهارت­های ارتباطی   رئوس این آموزش­ها است.
وی در ادامه به تجربه استفاده از ابزاهای ارتباطی و شبکه های اجتماعی در محقق شدن اهداف پروژه اشاره کرد و افزود: یکی از اهداف ما برقراری ارتباط بین مشاوران و مدیران انرژی است. در این پروژه از شبکه­های اجتماعی برای برقرای ارتباط بین مدیران طرح­های آزمایشی، مشاوران و کارشناسان بین المللی استفاده شده است. در این مدت علاوه بر ارتباط متخصصان با هم، به اشتراک گذاشتن اطلاعات، پیگیری سوالات و بررسی همه جانبه راه حل­ها در دستور کار قرار گرفت. کتابچه راهنمای عملی برای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی همراه با ابزار اجرای سیستم مدیریت انرژی نیز به منظور ترویج بیشتر انتشار یافت.
شکوری در تشریح مراحل اجرای پروژه در طرح­های آزمایشی خاطر نشان کرد: آموزش تجربی در ایران در کنار آموزش­های تئوری در چهار بخش کلیدی اجرایی شد. طی یک سال و نیم گذشته، در سه فاز برنامه ها عملیاتی شد. در قدم اول به کاربران انرژی آموزش داده شد. در فاز دوم متخصصان در دوره­های طرح ریزی، استقرار و عملیات و بررسی سیستم مدیریت انرژی شرکت کردند و آزمون نهایی هم مبتنی بر برنامه های یویندو برگزار و شرکت کنندهایی که صلاحیت لازم را کسب کردند از طرف یونیدو گواهینامه دریافت کردند.
این کارشناس انرژی با اشاره به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در طرح­های آزمایشی گفت: انتشار این گازها در طرح­های آزمایشی پروژه حدود 1.3 درصد میزان انتشار گازهای گلخانه ای کل کشور ایران است. اجرای برنامه مدیریت انرژی در طرح­های مذکور انتشار این گازها را سالانه تا 74 هزار تن کاهش می دهد. ارزش مالی انرژی صرفه جویی شده بر اساس قیمت­های داخلی بالغ بر 3  میلیون دلار و بر اساس قیمت­های بین المللی نزدیک به 13 میلیون دلار برآورد شده است که با تخصیص هزینه حدود 800 هزار دلار جهت اجرای برنامه، بر اساس قیمت­های بین المللی بازگشت سرمایه در کمتر از 23 روز محقق شده است. به گفته وی با صرفه جویی صورت گرفته در طرح­های آزمایشی یونیدو از هدر رفتن معادل 365 هزار بشکه نفت خام در سال جلوگیری شده است.

 

 [پاورپوینت ارائه شده توسط مهدی شکوری در سومین نشست گفت و گوهای انرژی در تبریز]