بهره وری انرژی در صنعت ایران
سرمایه‌گذاری سبز در دستور کار اجلاس «گروه بیست » در 2016 قرار گرفته است|بهره وری انرژی در صنعت ایران
سرمایه‌گذاری سبز  در دستور کار اجلاس «گروه بیست » در 2016 قرار گرفته است

سرمایه‌گذاری سبز در دستور کار اجلاس «گروه بیست » در 2016 قرار گرفته است


ایجاد تعادل بین حفاظت زیست‌میحطی، میزان سرمایه‌گذاری و مباحث مالی در پروژه «سرمایه‌گذاری سبز» مدیران عالی رتبه چین را ظرف ماه آینده در شهر هانگژو چین گردهم می آورد.

به گزارش اکو بیزنس، ایجاد تعادل بین حفاظت زیست‌میحطی، میزان سرمایه‌گذاری و مباحث مالی در پروژه «سرمایه‌گذاری سبز» مدیران عالی رتبه چین را ظرف ماه آینده در شهر هانگژو چین گردهم می آورد.

بر اساس این گزارش نمایندگانی از وزارت دارایی چین و بانکداری خلق چین در حال آماده کردن گزارشی برای ارائه به گروه بیست در راستای طرح «سرمایه گذاری سبز» هستند. این گروه با در نظر گرفتن عوامل تاثیر گذار بر اقتصاد جهانی که فشار فراوانی را بر دولتها تحمیل می کنند و ارتباط مستقیمی با رشد جهانی دارند، موضوعات عمده مطروحه در اجلاس کشورهای عضو بیست کشور بزرگ اقتصادی و صنعتی دنیا را که در سال جاری در هانگژو برگزار می شود را پیش بینی می کنند.

«سرمایه‌گذاری سبز» موضوعی است که پیش از این در میان وزرای دارایی و مقامات بانک مرکزی کشورهای عضو گروه بیست مورد بحثهای فراوان قرار گرفته است.

منبع خبر:   Eco-Business