بهره وری انرژی در صنعت ایران
برگزاری دوره تخصصی و کاربردی محک­ زنی انرژی در صنعت سیمان|بهره وری انرژی در صنعت ایران
برگزاری دوره تخصصی و کاربردی محک­ زنی انرژی در صنعت سیمان

برگزاری دوره تخصصی و کاربردی محک­ زنی انرژی در صنعت سیمان


برگزاری دوره تخصصی و کاربردی «محک­ زنی انرژی در صنعت سیمان» با حضور مدرسان بین­ المللی

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO)، در ادامه اجرای پروژه بهره وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور (پالایشگاه نفت، پتروشیمی، آهن و فولاد، سیمان، و آجر) دوره تخصصی و کاربردی «محک­ زنی انرژی در صنعت سیمان» رابا حضور مدرسان بین­ المللی برگزار می کند.

سازمان توسعه به اطلاع می ­رساند پروژه بهره ­وری انرژی در پنج صنعت انرژی بر کشور (پالایشگاه نفت، پتروشیمی، آهن و فولاد، سیمان، و آجر) با کمک مالی تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)، و با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) به عنوان نماینده GEF در ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (IFCO) به عنوان همکار دولتی در حال انجام است.

یکی از بخش­های اصلی این پروژه ارائه آموزش­های تخصصی در حوزه مدیریت و بهینه ­سازی سیستم­های انرژی است. بر این اساس برگزاری دوره تخصصی و کاربردی «محک­ زنی انرژی در صنعت سیمان» با حضور مدرسان بین ­المللی در دستور کار قرار دارد.

از متخصصان حوزه مدیریت و بهره­ وری انرژی علاقمند دعوت می­ شود فرم پیوست را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 15 مهر 1395 به آدرس پست الکترونیکی n.shekari@unido.org و ifco.irazadmehr@ارسال نمایند. همچنین به اطلاع می­رساند با توجه به محدودیت در انتخاب نفرات، مصاحبه با متقاضیان در دستور کار قرار دارد.

فرم سوابق شرکت کنندگان در برنامه آموزش محک ­زنی انرژی (Benchmarking-PHF) ]

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)