بهره وری انرژی در صنعت ایران
مشهد میزبان چهارمین نشست گفت و گوی انرژی|بهره وری انرژی در صنعت ایران
مشهد میزبان چهارمین نشست گفت و گوی انرژی

مشهد میزبان چهارمین نشست گفت و گوی انرژی


چهارمین نشست گفت و گوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، یکشنبه (۱۹ مهرماه) هفته آتی در مشهد برگزار می‌شود. بررسی نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره‌وری انرژی ایران موضوع این نشست علمی است که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد بهره‌وری انرژی، بهداشت و محیط زیست از ساعت ۱۳/۳۰ یکشنبه در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار می‌شود.

چهارمین نشست گفت و گوی انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با مشارکت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، یکشنبه (۱۹ مهرماه) هفته جاری در مشهد برگزار میشود.
بررسی نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر رفتار در بهرهوری انرژی ایران موضوع این نشست علمی است که با حضور مدیران و کارشناسان ارشد بهرهوری انرژی و بهداشت و محیط زیست از ساعت ۱۳/۳۰ یکشنبه در سالن اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار میشود. آلساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در ایران (UNIDO)، حامد حوری جعفری مشاور مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران، سید مهدی میرصالحی مدیر کل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شیما شکیبا روانشناس صنعتی سخنرانان این سمینار یک روزه خواهند بود.
پروژه «بهره‌وری انرژی در صنایع انرژی‌بر» توسط تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF)، در شاخه «تغییرات آب و هوایی» حمایت مالی شده و توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) به عنوان کارگزار اجرایی GEF در ایران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (IFCO) به عنوان همکار اجرایی دولتی، در دست اجراست. مراحل اجرایی این پروژه از سال 2012 با بودجه ای بالغ بر بیست میلیون و ششصد هزار دلار شروع شده و تا سال 2017 ادامه خواهد داشت.
پیشبرد و ارتقای بهره‌وری انرژی در پنج صنعت کلیدی کشور (آهن و فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، سیمان و آجر) با توسعه یک چارچوب ملی برای استانداردهای سیستم مدیریت انرژی، کمک به ظرفیت‌سازی از طریق آموزش، مطالعات محک‌زنی انرژی و شناساندن تکنولوژی‌های بر‌تر به صنایع از مهمترین اهداف این طرح ملی است