بهره وری انرژی در صنعت ایران
تنظیم یادداشت همکاری ایران و اتحادیه اروپا در زمینه بهره‌وری انرژی|بهره وری انرژی در صنعت ایران
تنظیم یادداشت همکاری ایران و اتحادیه اروپا در زمینه بهره‌وری انرژی

تنظیم یادداشت همکاری ایران و اتحادیه اروپا در زمینه بهره‌وری انرژی


در جریان سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کمسیونرهای این اتحادیه به جمهوری اسلامی ایران، یادداشت همکاری های جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در زمینه انرژی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کمسیونرهای این اتحادیه به جمهوری اسلامی ایران، یادداشت همکاری های جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در زمینه انرژی منتشر شد.

در این یادداشت طرفین بر شروع گفتگوی سطح بالا با هدف، ایجاد اعتماد بین سهامداران دو طرف، ایجاد شرایط سرمایه گذاری تامین امنیت عرضه انرژی، ترویج استفاده از انرژی های پاک، مدیریت مصرف و افزایش بهره وری انرژی، ترویج بازار کارآمد و شفاف انرژی، انتقال دانش و فناوری، تشویق تجارت انرژی و تامین مالی و حمل و نقل آن تاکید گردید.

همچنین اعلام شد، گفتگوهای طرفین پیرامون انرژی، بر ارزیابی های هیات تخصصی اتحادیه اروپا در تهران و اولویت مشخص شده مبتنی خواهد بود.

در خصوص موضوعات اصلی در زمینه نفت و گاز طرفین بر تبادل اطلاعات درباره استراتژی های عرضه و تقاضا، شرایط سرمایه گذاری در ایران، توسعه زیر ساختهای صادرات ایران، همکاری در عرصه های بین المللی، همکاری در زمینه های بالادستی و پایین دستی تاکید کردند.

در بخش برق نیز طرفین بر تبادل اطلاعات راجع به استراتژی ها و توسعه زیرساختها، گفتگو درباره چارچوب قانونی شفاف برای جذب سرمایه، همکاری در مورد بهره وری انرژی و انرژی های تجدید پذیر، جمع آوری اطلاعات در خصوص بهره وری انرژی، فرصت های پیش بینی شده در میثاق شهرداران و پیگیری توافق پاریس تاکید کردند.

طرفین همچنین ایجاد یک مجمع تجارت انرژی با مشارکت نهادهای دولتی، تولید کنندگان و... جهت تحلیل شرایط و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری را خاطرنشان کردند.

در همین خصوص مقرر شد تا نماینده های دو طرف برای هدایت گفتگوها تعیین شود.