بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: نشست تخصصی فناوری کشورهای حاشیه خزر |بهره وری انرژی در صنعت ایران
گزارش تصویری: نشست تخصصی فناوری کشورهای حاشیه خزر

گزارش تصویری: نشست تخصصی فناوری کشورهای حاشیه خزر


 

نشست تخصصی فناوری کشورهای حاشیه دریای خزر با حضور نمایندگانی از کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان طی روزهای نوزدهم و بیستم فروردین سال جاری در شهر آستراخان روسیه برگزار شد.