بهره وری انرژی در صنعت ایران
دودابی‌نژاد: ارزان ترین حامل های انرژی دنیا در ایران است|بهره وری انرژی در صنعت ایران
دودابی‌نژاد: ارزان ترین حامل های انرژی دنیا در ایران است

دودابی‌نژاد: ارزان ترین حامل های انرژی دنیا در ایران است


معاون آموزش و بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی تایید کرد که ارزان ترین حامل های انرژی را در دنیا داریم.

۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۵- خبرگزاری صدا و سیما

معاون آموزش و بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی تایید کرد که ارزان ترین حامل های انرژی را در دنیا داریم.

 دکتر امیر دودابی نژاد وضع مصرف انرژی در بخش صنعت را بهتر از دیگر بخش ها دانست و اظهار داشت: یک سوم مصرف انرژی کشور در ساختمان ها و حدود 35 درصد است ، یک چهارم در بخش حمل و نقل و یک چهارم نیز در بخش صنعت رخ می دهد.

وی افزود : تقریبا شاخص بدیِ مصرف انرژی و شاخص انحراف مصرف انرژی از مقادیر بهینه ، جدی است و بدترین شاخص ها را در بخش ساختمان داریم، در مرحله بعد در بخش حمل و نقل داریم و بعد در بخش صنعت. مطالعات ما در بخش ساختمان نشان می دهد شاخص های مصرف انرژی بین 3 الی 4 برابر و حتی بر اساس برخی گزارش ها تا 5 برابر متوسط جهانی است.

معاون آموزش و بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران به بخش صنعت اشاره و بیان کرد : شاخص متوسط مصرف ما در این بخش حدود 25 درصد بالاتر از متوسط جهانی است ، شاخص مصرف الکتریکی در صنعت سیمان و تقریبا ده درصد مصرف انرژی صنعت را به خودش اختصاص می دهد، میزان کمی با متوسط جهانی اختلاف دارد یعنی حدود ده درصد.

دودابی به صنعت آجر نیز اشاره کرد و گفت: در این صنعت که پر مصرف و غیر بهینه است مصرف مان بالاتر است و حدود 50 درصد از مصرف متوسط جهانی بالاتر هستیم. بنابراین اگر بخواهیم بخش های مصرف کننده را اولویت بندی کنیم، باید بخش ساختمان، حمل و نقل و صنعت را به ترتیب در نظر بگیریم و بر اساس آن سیاست گذاری و برنامه ریزی و کاهش مصرف را مدیریت کنیم.


 عکس: خبرگزاری فارس - مهدی مریزاد