بهره وری انرژی در صنعت ایران
سمینار آموزشی تجارت کربن برگزار شد|بهره وری انرژی در صنعت ایران
سمینار آموزشی تجارت کربن برگزار شد

سمینار آموزشی تجارت کربن برگزار شد


دومین سمینار آموزشی تجارت کربن توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در محل این شرکت برگزار شد.

این سمینار تحت پروژه بهینه سازی مصرف انرژي در صنایع کلیدی ایران اجرا شد که از با بودجه صندوق جهانی محیط زیست (جف) و با همکاری مشترک سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) و شرکت بیهنه سازی مصرف سوخت (ایفکو) در تلاش است مصرف انرژي در صنایع آهن و فولاد، آجر،‌ سیمان، پتروشیمی و پالایشگاه را در ایران بهینه کند.

در این سمینار دکتر بهمن لشکری، مشاور بین المللی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در یک ارایه نیمروزه، مفاهیم و اجزای اصلی بازار کربن را با هدف آشنایی سیاستگزاران، مدیران و کارشناسان سازمانهای ذیربط معرفی کرد.

از سوی دیگر، در این سمینار نمونههای اجرا شده در جهان به همراه تجربیات کسب شده از آن و همچنین پیش نیازهای لازم برای اجرایی کردن این تجارت در کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خطاطی، سرپرست بخش صنعت شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در آغاز این سمینار با تاکید بر اهمیت و ضرورت اطلاع رسانی و آموزش در خصوص تجارت کربن (Cap and Trade) تاکید کرد: کشور ظرفیت دارد در حوزه کاهش گازهای گلخانهای در صنعت گامهای مثبتی را بردارد به شرطی که پیشنیاز های آن فراهم شود.

دکتر لشکری در این سمینار تجارت کربن را یک روش مبتنی بر بازار جهت کنترل انتشار گازهای گلخانهای از طریق ارائه مشوقهای اقتصادی معرفی کرد. به گفته لشکری: در تجارت کربن، سهمیه های انتشار برای دستیابی به حد انتشار تعیین شده، خرید و فروش می شود.

لشکری با اشاره به سه روش کنترل انتشار کربن، روش سنتی دستوری و کنترل (Command and Control)، روش مالیات بر کربن و روش مبتنی بر بازار (تجارت کربن)، تجارت کربن را روشی کاربردی تر برای کاهش انتشار به شمار آورد.

دکتر لشکری گفت: «تجارت کربن به روش Cap and Trade به مبادلات کاهش انتشار کربن در یک بازار رقابتی در سطح ملی گفته میشود. کاهش انتشار کربن از روشهای مختلفی از قبیل اجرای تکنولوژيهای کاهش کربن، پروژههای بهینه سازی انرژي، جایگزینی سوختهای فسیلی با انرژيهای تجدیدپذیر و غیره امکان پذیر است.»

وی تصریح کرد که برای اجرایی شدن تجارت کربن، سازمانهای مختلف قانونگزار، اجرایی و مالی باید همکاری و هفکری تنگاتنگی داشته و در نهایت یک نهاد مسئول، وظیفه نظارت و اجرای کامل و دقیق بازار کربن را به عهده داشته باشد.

نسیم شکاری، ‌هماهنگ کننده پروژه «بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع کلیدی ایران» در یونیدو، در خصوص برگزاری سمینارهای آموزشی تجارت کربن گفت: بازار ملی مبادلات کربن (Cap and Trade)، به نظر ابزار مناسبی برای کنترل انتشار گازهای گلخانه ای  میباشد که دفتر توسعه صنعتی ملل متحد و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با استخدام مشاوران  داخلی و بین المللی در حال بررسی امکان سنجی و مطالعه پیش نیازهای اجرایی کردن آن در کشور هستند.

وی تصریح کرد که فاز مطالعاتی اجرایی کردن چنین روشی در همه جهان چند سال به طول میانجامد و باید مطالعات دقیقی در خصوص پیش نیازها، مزایا، معایب و چالشهای اجرایی کردن آن با توجه به شرایط و ساختارهای موجود در کشور، انجام شود.