بهره وری انرژی در صنعت ایران
صرفه جویی|بهره وری انرژی در صنعت ایران
 • سومین نشست گفت‌وگوهای انرژی برگزار شد

  سومین نشست گفت‌وگوهای انرژی برگزار شد

  سومین نشست گفت‌وگوهای انرژی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد با عنوان "نقش آموزش، فرهنگ سازی و تغییر نگرش در بهره‌وری انرژی ایران" ششم مردادماه سال جاری در تبریز برگزار شد. در این گردهمایی که با استقبال شا ...

  ادامه مطلب
 • چالشی به نام محیط زیست

  چالشی به نام محیط زیست

  دکتر هادی خانیکی در دومین سمینار گفتگوی انرژی، محیط زیست را چالشی در میان چالشهای جدی جامعه ایرانی برشمرد. به گفته وی این مسأله وقتی مهمتر می شود که می بینیم مطابق پژوهشهای آینده پژوهی در سال ۱۳۹۵ در ...

  ادامه مطلب